Artikelen

Hoe is het nou met… #14

SALLO POLAK (61, CHIANG MAI) heeft alleen op de motor tijd om zich persoonlijk zorgen te maken over het Corona-virus. Even maar. Tijdens de 2 dagelijkse woon-werk ritjes.

Op kantoor en thuis wordt hij als oprichter en voorzitter volledig in beslag genomen door de gevolgen van de crisis voor zijn hulporganisatie Philanthropy Connections, actief in het noorden van Thailand.

‘Sinds de crisis draaien we dubbele werkweken. Overigens met genoegen. Want als je anderen kunt helpen, ben je een gelukkig mens.’

De groepen waarop de stichting zich al 9 jaar richt, worden door de Corona-ellende genadeloos hard getroffen:

De 15 etnische minderheden in het uiterste noorden; arme arbeidsmigranten uit Myanmar; Thai aan de onderkant van de samenleving.

‘Mensen zonder rechten. Zonder sociaal vangnet. En sinds het begin van de Corona-ellende zonder werk en dus zonder geld.’

Bovenop de reguliere ontwikkelingshulp besluit hij in maart tot noodhulp.

‘Chiang Mai telt dan opeens 100.000 werklozen. Die bieden we gratis maaltijden. Deze week delen we de 23.000-ste uit.’

‘En de mensen van onze projecten in afgelegen gehuchten krijgen voedselpakketten. Gaat om 3300 personen.’

De stichting sponsort 30 projecten. Maakt kleuteropvang mogelijk. En scholing, medische hulp en sanitaire voorzieningen.

‘Allemaal gericht op empowerment. Strevend naar een betere toekomst voor de jeugd. In nauw overleg met de mensen zelf. Lokale initiatieven steunend. Kleinschalig. Goed te monitoren. En indien nodig snel aan te passen. Dus effectief, zonder verspilling. Anders dan bij grote organisaties op afstand.’

Juist nu mensen het extra moeilijk hebben, zijn er trouwe geldschieters die moeten afhaken.

‘Net nog een cateraar uit Rotterdam. Die heeft zijn zaak moeten sluiten.’

‘Voor de voedselhulp krijgen we gelukkig directe financiële steun van anderen. Van ‘Help helpen in Thailand’ bijvoorbeeld, waaraan ook volgers van Typisch Thailand doneerden. Heel blij mee.’

Onbedoeld voordeel van de voedselactie is dat de stichting zich in de kijker speelt. Dat trekt nieuwe geldschieters. Bedrijven en particulieren.

‘’Een ouder Nederlands echtpaar nam contact op voor info. En doneerde 10.000 euro. Fantastisch!’

Maar ook kleinere bedragen zijn zeer welkom.

‘We werken goedkoop – zonder dure auto’s en kantoren. Hebben lokale salarissen. En onze ambassadeurs Catherine Keijl, Diewertje Blok en Andre Kuiper helpen ons gratis. Daarom kunnen we met weinig veel hulp bieden!’

UPDATE DECEMBER 2020: Na 8 maanden en 40.000 maaltijden is hij inmiddels gestopt met uitdelen van voedsel in Chiang Mai. Corona-werklozen zijn inmiddels terug naar hun familiedorp of hebben ander werk gevonden. Maar de behoefte aan voedselpakketten voor minderheidsgroepen in afgelegen dorpen is nog steeds groot. Tegelijkertijd gaan de 22 structurele hulpprojecten door. Van groot belang dus dat de bijdragen van sponsors blijven komen. Door de econoimische crisis zijn er bedrijven afgevallen. Maar gelukkig komen er ook een paar bij. Dat maakt het gematigd optimistische voor 2021.

Info http://www.philanthropyconnections.org/

Gratis journalistiek mogelijk maken? Zie hier voor meer info!

Volg ons op Facebook!